Od: 13,94 

Liczba stron: 512
Rok wydania: 2018
Formaty: pdf
SKU: K0080 Kategorie: , ,
Promocja!

Władysław Odonic. Książę Wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193-1239)

Opis

Książka jest biografią Władysława Odonica, jednego z mniej znanych Piastów doby rozbicia dzielnicowego, którego działalność przypada na I połowę XIII wieku. Omawia przebieg walk tego księcia o Wielkopolskę toczonych ze zmiennym szczęściem najpierw ze stryjem Władysławem Laskonogim a później z władcą Śląska Henrykiem Brodatym. Interesująco przedstawiają się rozważania na temat udziału Władysława Odonica w V wyprawie krzyżowej, pochodzenia jego żony Jadwigi oraz tzw. wydarzeń gąsawskich z 1227 roku. Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału źródłowego pozwoliła również odtworzyć grono najbliższych współpracowników syna Odona, jego relacje z Kościołem i wkład w rozwój gospodarczy Wielkopolski. Dzięki temu, kompleksowemu spojrzeniu ogarniającemu wiele mało znanych aspektów aktywności publicznej Władysława Odonica udało się w nieco innym świetle niż to miało miejsce w dotychczasowej historiografii spojrzeć na działalność tego Piasta.

Spis treści:

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

Droga do samodzielnych rządów (1190–1208)

1.1 Pod opieką rodziców i najbliższych krewnych

1.2 Problem patrimonium Władysława Odonica

1.3 Pierwszy spor kościelno-polityczny

 1. W obozie arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza
 2. Władysław Odo nic księciem kaliskim

ROZDZIAŁ II

Zmienne losy księcia (1208–1223)

2.1. Rządy Władysława Odo ni ca w dzielnicy kalisko-przemęckiej 1208–1217

 1. Urzędnicy i stronnicy polityczni Władysława Odo ni ca
 2. Fundacje i nadania na rzecz Kościoła

2.2. O utrzymanie ojcowskiego dziedzictwa 1208–1217

2.3. Na wy gnaniu 1217–1223

ROZDZIAŁ III

O panowanie nad całą Wielkopolską (1223–1231)

3.1. Zdobycie Ujścia i dalsze wojny ze stryjem 1223–1227

3.2. Władysław Odonica Gąsawa

3.3. Ostatnie walki z Laskonogim 1228–1231

ROZDZIAŁ IV

Nowy rywal – wojny z Henrykiem Brodatym o Wielkopolskę

4.1. Stosunki wielkopolsko-śląskie w latach 1231–1238

4.2. Zasięg terytorialny dzielnicy Władysława Odonica w 1239 roku

ROZDZIAŁ V

Wielkopolska pod rządami Władysława Odonica (1223–1239)

5.1. Urzędnicy i otoczenie księcia

 1. Zaplecze polityczne Władysława Odo ni ca do 1231 ro ku
 2. Zmiany na urzędach i w otoczeniu księcia po śmierci Laskonogiego

5.2. Miejsce Kościoła w polityce Władysława Odonica po 1223 ro ku

 1. Arcybiskupstwo gnieźnieńskie i biskupstwo poznańskie
 2. Duchowieństwo za konne
 3. Zakony rycerskie

5.3. Działalność gospodarcza

ROZDZIAŁ VI

Władysław Odonic w opinii historiografii

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

 1. Źródła
 2. Źródła rękopiśmienne
 3. Źródła drukowane
 4. Opracowania

WYKAZ SKRÓTÓW

INDEKS OSOBOWO-GEOGRAFICZNY

ISBN 978-83-7730-064-0, format A5, wyd. I, Kraków 2013, wyd. I, broszurowe, Kraków 2018

Seria: Biografie

Informacje dodatkowe

Wariant

e-book, druk oprawa miękka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Władysław Odonic. Książę Wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193-1239)”