Od: 15,01 

Autor: Dufrat Joanna
Liczba stron: 454
Rok wydania: 2013
Formaty: pdf
SKU: K0092 Kategorie: ,
Promocja!

W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928-1939)

Opis

Dr Joanna Dufrat (…) w wysoce profesjonalnej formie przeprowadziła analizę postaw i wpływów ideowo-politycznych grupy decyzyjnej Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, po 1926r. powiązanej z elitą rządzącą poprzez koleżeńskie i kombatanckie więzy z okresu wojny oraz powojenne związki małżeńskie. Kult Marszałka z jednej strony i dystans wobec trudnej do zaaprobowania autorytarnej polityki wewnętrznej jego następców rodził w ZPOK polityczne dylematy oraz wewnętrzne konflikty. Dr Joanna Dufrat wszystkie te zagadnienia skrupulatnie przeanalizowała, uzyskując poznawczo niezwykle interesujące efekty, pozwalające na sformułowanie nowych, nieznanych dotychczas twierdzeń o politycznym zaangażowaniu kobiet w latach międzywojennych. Ustaliła liczebność Związku Pracy Obywatelskiej Pracy Kobiet, przedstawiła jego krąg przywódczy i zaplecze społeczne w skali kraju. Bardzo skrupulatna analiza materiału źródłowego zaowocowała nie tylko nakreśleniem ogólnego obrazu sktruktur lokalnych i ich zróżnicowanych politycznych postaw. Przede wszystkim ustaliła cele i mechanizmy działań władz państwowych wobec kobiet z własnego obozu politycznego. w tym skalę ich lekceważenia i zarazem wywieranych na nie politycznych presji. Równolegle przedstawiła ogrom wahań tych kobiet i wątpliwości wobec oczekiwanego od nich aktywnego firmowania polityki wewnętrznej państwa, zwłaszcza po śmierci marszałka Piłsudskiego.

z recenzji prof. dr. hab. Teresy Kulak

Spis treści:

Wstęp

 1. Z genealogii ideowej i organizacyjnej Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet
 2. Pojawienie się kobiet-inteligentek w końcu XIX w.
 3. Społeczno-polityczne skutki rewolucji w latach 1905–1907w Królestwie Polskim

II. W obozie niepodległościowym Józefa Piłsudskiego (1908–1918)Od wielkich politycznych nadziei do rozczarowania (1918–1926)

 1. Liberalno-lewicowy ruch kobiecy w listopadzie 1918 r.
 2. Udział w wyborach do Sejmu Ustawodawczego 26 stycznia 1919 r.
 3. La ta zawiedzionych nadziei (1919–1926) .

III. Oczekiwania wobec „rewolucji moralnej” Józefa Piłsudskiego

 1. Stosunek liberalno-lewicowych środowisk kobiecych do zamachu majowego .
 2. Skutki kampanii wyborczej 1928 r.
 3. Utworzenie prosanacyjnego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w 1928 r.

IV. Od współdziałania do politycznych rozbieżności: ZPOK a BBWR w latach 1928–1932

 1. Dyskusje wokół zasad współpracy w 1928 r.
 2. Sukces wyborczy kobiet w 1930 r
 3. ZPOK wobec polityki wewnętrznej rządu (1931–1932)

V. W okresie sporu organizacyjnego ZPOK z BBWR na tle stosunku do autorytarnej polityki obozu sanacyjnego w latach 1933–1935

 1. Konflikt w Zarządzie Głównym
 2. W okresie przygotowań do I Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatek ZPOK (30 września 1934 r.)
 3. W okresie Zarządu Komisarycznego i II Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatek (li sto pad 1933 – luty 1935)

VI. Bez Piłsudskiego: w obozie sanacyjnym w latach 1935–1939

 1. Rozczarowanie następcami
 2. Na straży „idei Marszałka”: prosanacyjne środowiska kobiece wobec Obozu Zjednoczenia Narodowego w latach 1937–1938 3.
 3. Kongres Społeczno-Obywatelskiej Pracy Kobiet (25–20 czerwca 1938 r.)
 4. Listopad 1938 r.: gorycz porażki

Zakończenie

Aneks

Noty biograficzne

Bibliografia

Wykaz ważniejszych skrótów

Spis fotografii

Indeks osób

ISBN 978-83-7730-055-8, format B5, wyd. I, Kraków 2013

Dodatkowe informacje

Wariant

druk oprawa twarda, e-book

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928-1939)”