34,44 

Liczba stron: 400
Rok wydania: 2019
Promocja!

Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na początku XXI wieku

Opis

Bezpieczeństwo stanowi rozległy obszar poznania naukowego. Jest przedmiotem zainteresowania różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Od 2011 roku nauki o bezpieczeństwie są w Polsce odrębną dyscypliną naukową, wchodzącą w skład obszaru nauk społecznych. Wyniki badań, przedstawione w niniejszej monografii, służą tworzeniu teoretycznych podstaw oraz rozwojowi tej dyscypliny. Celem autorów jest, by były one źródłem wiedzy, zostały wykorzystane w praktyce oraz stanowiły inspirację do dalszych badań naukowych. Jednocześnie, oddawana w Państwa ręce publikacja, stanowi pierwszą część serii naukowej dedykowanej szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa, mającej docelowo stanowić platformę wymiany idei, poglądów i rezultatów badań naukowych, a także praktycznych doświadczeń przedstawicieli różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, zarówno tych, którzy specjalizują się w przedmiocie nauk o bezpieczeństwie (teorii i praktyce), jak również przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, zajmujących się różnymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.

Niniejsza publikacja stanowi otwarcie serii naukowej pod tytułem „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania-Konteksty-Perspektywy” pod redakcją Piotra Swobody, która ma stanowić platformę wymiany myśli, idei oraz doświadczeń teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

Spis treści
Wstęp.………………………………………………………………………………….7
Część I. WYMIAR NAUKOWO-BADAWCZY………………………..13
Agnieszka Warchoł
Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie dla
bezpieczeństwa państwa?…………………………………………………….. 15
Piotr Swoboda
Geografia polityczna w analizach i badaniach z zakresu
nauk o bezpieczeństwie (wybrane aspekty)…………………………….33
Urszula Kosielińska-Grabowska
Rozwój neuronauk a bezpieczeństwo……………………………………..71
Część II. WYMIAR MIĘDZYNARODOWY…………………………..99
Andrzej Żebrowski
Współczesna walka (wojna) informacyjna – wybrane aspekty….. 101
Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
Internet i logika teorii spiskowych………………………………………135
Jacek Sroka
Szanse i zagrożenia dla europejskich stosunków
przemysłowych u progu czwartej rewolucji przemysłowej –
zarys koncepcyjnej ramy analitycznej…………………………………. 167
Agnieszka Warchoł
Świat w cieniu kalifatu……………………………………………………… 179
Część III. WYMIAR NARODOWY……………………………………..199
Jerzy Zdański
Zarządzanie kryzysowe jako element polityki
bezpieczeństwa publicznego………………………………………………..201
Piotr Swoboda
Podstawy funkcjonowania oraz miejsce formacji uzbrojonych
w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa……………… 217
Andrzej Żebrowski
Służby mundurowe w realizacji zadań w sferze
bezpieczeństwa państwa (wybrane aspekty)………………………… 247
Krzysztof Chmielarz
Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych
w zwalczaniu terroryzmu w Polsce……………………………………… 275
Aleksander Woźny
Organizacje cywilno-wojskowe (pomocnicze) w Republice
Weimarskiej i III Rzeszy do 1939 roku w ocenach
Oddziału II Sztabu Generalnego/Głównego………………………….293
Paweł Łubiński
Istota suwerenności państwa w koncepcjach politycznych
Stronnictwa Narodowego „Szczerbiec” i Polskiej Wspólnoty
Narodowej…………………………………………………………………………323
Janina Pach
Problem deficytu budżetowego w Polsce w świetle
makroekonomicznych kryteriów budżetowych………………………353
Żaneta Mrożek
Bezpieczeństwo zdrowotne osób z zaburzeniami
depresyjno-lękowymi w Polsce…………………………………………….367
Zakończenie………………………………………………………………………389
Indeks nazwisk………………………………………………………………….391

 

ISBN 978-83-7730-419-8, format B5, oprawa miękka ze skrzydełkami, s. 400, wyd. I, Kraków 2019

Informacje dodatkowe

Wariant

,

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na początku XXI wieku”