Od: 16,40 

Liczba stron: 326
Rok wydania: 2018
Formaty: pdf-DabrowskiA.-JusupovicT.-Maresz-red_.epub-DabrowskiA.-JusupovicT.-Maresz-red_.mobi
SKU: K0116 Kategorie: , ,
Promocja!

Polska, Ruś i Węgry, X-XIV wiek

Opis

Praca koncentruje się na wzajemnych relacjach polsko-rusko-węgierskich od X do XIV w. Ma za zadanie przybliżyć po trosze zakres zderzania się i przenikania tych cywilizacji, choć oczywiście nie powstała z zamiarem całościowego opracowania tego nader rozległego i wielostronnego zagadnienia, lecz raczej jest próbą ukazania jakże bogatych możliwości wciąż stojących przed badaczami, którzy chcą w sposób rzetelny zajmować się wyżej zakreśloną problematyką. W pracy czytelnik odnajdzie rozważania badaczy z sześciu krajów: Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Czech oraz Węgier. Skoncentrowali się oni na zagadnieniach poświęconych polityce dynastycznej, prozopografi, komunikacji międzykulturowej, źródłoznawstwu, relacjom polsko-rusko-węgierskim i wielu innym.

Spis treści: 

 1. Wstęp
 2. Марта Фонт – Андраш I и Ярослав Мудрый
 3. Jan Tęgowski – Ruskie i węgierskie przyczyny upadku władzy Bolesława Szczodregow Polsce
 4. Dariusz Dąbrowski – Budowanie obrazu rodziny książęcej jako wspólnoty na przykładzie przekazów Kroniki halicko-wołyńskiej (Kroniki Romanowiczów)
 5. Adrian Jusupović – Udział elit Polski i Rusi w zawieraniu umów międzynarodowychw pierwszej połowie XIII w.
 6. Алексей Мaртынюк – Память о Романе Даниловиче в Австрии: три новых свидетельства
 7. Мирослав Волощук – Єпископ Кракова procopius de russia (1292/93–1295 рр.). Умовна етнічність та генеалогічна належність*
 8. Ryszard Grzesik – Jeszcze jedna nieznana kronika polska z pierwszej połowy XIII w.
 9. Йитка Комендова – Новгород и Галицко-Волынское княжество как зоны межкультурной коммуникации: методологические размышления
 10. Мария Леонидовна Лавренченко – Обращения и договорные формулы в диалогах Рюриковичей (по материалам Киевской летописи)
 11. Miloš Zečević – Mosty i przeprawy w średniowiecznych źródłach serbskich do XIV w.
 12. Aleksander Paroń – Wielbłąd, handel dalekosiężny i „odwieczna przyjaźń” Piastówz Pieczyngami
 13. Aneta Gołębiowska-Tobiasz – Recepcja przedstawień wybranych wyrobów pochodzenia ruskiegow połowieckiej sztuce stel
 14. Святослав В. Терский – Галицко-Волынское государство на международных торговых путях в XIV в. (по археологическим материалам
 15. Monika Kamińska – Cechy obronne prawosławnych monastyrów ziemi halickiej (do 1340 r.)
 16. DODATEK do artykyłu: Cechy obronne prawosławnych monastyrów ziemi halickiej (do 1340 r.)
 17. Stan i historia badań halickich monastyrów (alfabetyczny wykazstanowisk interpretowanych jako monastyry) oraz monastyrówdomniemanych
 18. Summary

ISBN 978-83-7730-386-3, format A5, oprawa miękka, s. 326, Kraków 2018, wyd. I.

Informacje dodatkowe

Wariant

,

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Polska, Ruś i Węgry, X-XIV wiek”