40,18 

Liczba stron: 350
Rok wydania: 2017
SKU: K0094 Kategorie: , ,
Promocja!

Pierwsze stulecie Jagiellonów

Opis

Wojciech Fałkowski (ur. 1952 r.) – badacz średniowiecznej historii Polski i historii powszechnej, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich pracach zajmuje się m.in. dziejami Europy karolińskiej oraz czasami Jagiellonów. Autor m.in.  monografii Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka (Warszawa 1992), Potestas regia. Władza i polityka w królestwie zachodniofrankijskim na przełomie IX i X wieku (Warszawa 1999) oraz Wielki król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego (Warszawa 2011). W latach 1993-2001 pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Komitetu UNESCO, od 1994 r. redaktor naczelny rocznika „Quaestiones Medii Aevi Novae”,  od 2000 r. do 2002 r. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Mediewistów Polskich, w latach 2001-2012 przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich, członek rady naukowej światowego programu UNESCO “Memory of the World” (1997 – 2001), następnie (2001-2005) przewodniczący Komitetu Nominacji tego programu.

Niniejszy zbiór studiów Prof. Wojciecha Fałkowskiego zawiera prace najbardziej reprezentatywne dla nurtu prowadzonych przez Autora badań nad dynastią Jagiellonów.

Pierwsze stulecie Jagiellonów

Spis treści:

SPIS TREŚCI
Paweł Derecki, Profesor Wojciech Fałkowski
— szkic do portretu uczonego
Jagiellonowie w Europie środkowej
Idea monarchii w Polsce za pierwszych Jagiellonów
Możnowładztwo polskie wobec króla. Zabiegi i działania
polityczne wokół monarchy w XV stuleciu
Adventus regis. Powrót Władysława Jagiełły do Krakowa
po zwycięstwie grunwaldzkim
Monarchia w poszukiwaniu nowego status quo. Sytuacja polityczna
w Koronie przed unią horodelską 1399–1413
Pokora i wyrachowanie. Król Władysław Jagiełło przeprasza
biskupa Piotra Wysza
Gest i polityka. Król Władysław Jagiełło w ostrym konflikcie
z biskupem Zbigniewem Oleśnickim
Seria przywilejów miejskich Władysława Jagiełły z 1409 roku
Król i biskup. Spór o rację stanu w Królestwie Polskim
w latach 1424–1426
Monarchia konsensusu politycznego — praworządne i samowładne
rządy Kazimierza Jagiellończyka
Sejmy bez króla, 1440–1446
Pierwszy sejm Kazimierza Jagiellończyka
Polsko–litewskie negocjacje w 1446 roku

Potwierdzenie praw przez Kazimierza Jagiellończyka w 1453 r.
Rok trzech sejmów
Badania nad elitą władzy w Polsce w późnym średniowieczu
i w czasach nowożytnych
Dwa pogrzeby Kazimierza Wielkiego — znaczenie rytuału
Majestat zmarłego króla — pogrzeb Zygmunta Augusta

ISBN 978-83-7730-271-2, format A5, oprawa twarda, wyd. I, Kraków 2017

Seria: Mistrzowie Historiografii

Informacje dodatkowe

Wariant

druk oprawa twarda

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pierwsze stulecie Jagiellonów”