Od: 14,76 

Liczba stron: 238
Rok wydania: 2018
Formaty: epub
SKU: K0101 Kategorie: ,
Promocja!

Fontes. Prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii

Opis

Bożenna Wyrozumska, urodzona w 1933 r. w Stanisławowie, profesor nauk humanistycznych, od 1950 r. nieprzerwanie związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, a od 1954 r. z Zakładem Nauk Pomocniczych Historii, uczennica luminarzy polskiej mediewistyki: Romana Grodeckiego, Sylwiusza Mikuckiego i Zofii Kozłowskiej-Budkowej, swoje zainteresowania naukowe koncentruje na historii polskiego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem dziejów miast oraz na naukach pomocniczych historii w ich klasycznym kanonie, wydawczyni źródeł i ceniona specjalistka w zakresie paleografii; autorka monografii: Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI wieku (1977), Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu (1995) oraz edycji: Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570 (1971), Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich (1995), Acta scabinalia Casimiriensia 1407-1427 (1996), Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422 (2001) a także licznych studiów szczegółowych, których wybór z lat 1959-2014 prezentujemy w niniejszym tomie.

Spis treści:

 1. Droga Drogi. O Profesor BożenNie Wyrozumskiej
 2. w pięćdziesięciolecie odnowienia doktoratu
 3. Uzupełnienia do bibliografii Bożenny Wyrozumskiej — lata [2007]–
 4. 2009–2017
 5. Od genealogii do archeologii prawnej
 6. Terminologia pokrewieństw i powinowactw
 7. Obyczaj średniowiecznej sali sądowej
 8. Źródła i studia do dziEjów miast polskich
 9. Najstarsze uchwały miejskie (wilkierze) Czchowa
 10. Fragmenty najstarszej księgi miejskiej Olkusza
 11. Z dziejów średniowiecznego Radomia
 12. Relacja o pogromie Żydów wrocławskich w 1453 roku
 13. Odnalezione zapiski z najstarszej księgi miejskiej krakowskiej
 14. Zapiski z księgi radzieckiej krakowskiej 1393–1400.
 15. Uzupełnienie do wydawnictwa Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa
 16. Warzygarniec i Suchapolewczyna, czyli polskie nazwiska przezwiskowe
 17. w średniowiecznym Krakowie i na Kazimierzu
 18. Sądownictwo miejskie w średniowiecznym Krakowie
 19. Analiza źródłoznawcza zapisek w krakowskiej Liber proscripcionum
 20. dotyczących królowej Jadwigi
 21. Zatarg Krakowa z Władysławem Jagiełłą
 22. Panika wojenna w Krakowie jesienią 1409 roku
 23. Czy Jan Olbracht wygnał Żydów z Krakowa?
 24. Miscellanea mediaevalia
 25. Czy w Polsce średniowiecznej istniał urząd „maj”?
 26. Z dziejów polskich pielgrzymek w średniowieczu
 27. Nieznany dokument Kazimierza Wielkiego
 28. W sprawie dywersji węgierskiej w Polsce w czasie Wielkiej Wojny
 29. z Zakonem Krzyżackim
 30. Dokument Władysława Jagiełły z 1426 roku dla popa Haila
 31. Hołdy wielkich mistrzów krzyżackich
 32. Nieznana zapiska dotycząca Wita Stwosza
 33. Dokument rady miasta Norymbergi z 2 marca 1499 roku dla Wita Stwosza

 

Seria Mistrzowie Historiografii, wybór i opracowanie Marcin Starzyński, oprawa twarda, s. 238, ISBN 978-83-7730-272-9, wyd. I, Kraków 2018, cena det. 42 zł

Informacje dodatkowe

Wariant

,

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Fontes. Prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii”