14,76 

Liczba stron: 224
Rok wydania: 2015
Formaty: epubpdf
SKU: K0006 Kategorie: , ,
Promocja!

Bolesław II Mazowiecki. Na szlakach ku jedności 1253/58 – 1313

Opis

Książę Bolesław II, syn Siemowita I, a wnuk Konrada Mazowieckiego, nie należy do grupy znanych książąt z okresu rozbicia dzielnicowego – choć Jan Długosz wystawił mu bardzo dobrą opinię: „…surowy, ale rozsądny i sprawiedliwy książę, gorliwy tępiciel i wróg złodziei, rabusiów i złoczyńców”. Celem książki jest zatem przybliżenie postaci jednego z zapomnianych mazowieckich książąt ze zwróceniem uwagi na ponaddzielnicową rolę odgrywaną przez Bolesława II w czasie nasilania się tendencji zjednoczeniowych.

Bolesław II – dla zapobieżenia najazdom litewskim – jako pierwszy z książąt piastowskich zawarł sojusz z Litwinami, przypieczętowany małżeństwem z Litwinką Gaudemundą Zofią. Po jej śmierci ożenił się z czeską księżniczką Kunegundą i został sojusznikiem jej brata – króla Czech Wacława II, szybko jednak wrócił do wspierania swego długoletniego sojusznika – Władysława Łokietka. Po długim okresie walk z bratem Konradem II, księciem czerskim ostatecznie pogodził się z nim, a po jego śmierci zjednoczył całe Mazowsze pod swoją władzą.

Bolesław II zauważany bywa przez liczne roczniki  jako ten z Piastów, który walczył o Kraków po śmierci Leszka Czarnego. Polityka Bolesława II opartego na przymierzu w Władysławem Łokietkiem wywarła niewątpliwie poważny wpływ na ówczesne przemiany polityczne, przyczyniając się do zwyciężenia idei budowy monarchii piastowskiej pod rządami Władysława Łokietka. Ta linia polityczna mazowieckiego księcia wynikała zapewne z dążeń księcia płockiego do utrzymania niezależności Mazowsza i oceny Władysława Łokietka jako księcia, który tej niezależności nie zagrozi. Bez względu na motywację działań Bolesława II, źródła wyraźnie wskazują, że choć sam Bolesław wycofał się z walki o Kraków, wspierał Piastów, którzy wykazywali zainteresowanie zjednoczeniem. Nawiązując do tytułu książki można powiedzieć, że był aktywnie obecny „na szlakach ku jedności”.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Bolesława II dzieciństwo i czasy młodzieńcze

 1. Dom rodzinny
 2. W cieniu narastającego konfliktu ojca i stryja. Sytuacja polityczna Mazowsza

i ziem sąsiednich w latach pięćdziesiątych XIII w.

 1. Dramatyczne wydarzenia roku 1262 i ich konsekwencje
 2. Regencja Perejasławy. Początki rządów Konrada II i Bolesława II

Rozdział II

W walce z bratem Konradem II

 1. Początek samodzielnych rządów Bolesława II i jego litewskie małżeństwo
 2. Znak Orła i „Najmożniejsza Patronka” — co mówią pieczęcie Konrada II

i Bolesława II?

 1. …diabeł włożył nienawiść w dwóch Siemowitowiców… Lata osiemdziesiąte

XIII w. — czas bratobójczych walk na Mazowszu

Rozdział III

Rywalizacja o tron krakowski — w drodze ku zgodzie między książętami

mazowieckimi

 1. Po śmierci Leszka Czarnego. Mazowieccy pretendenci do tronu krakowskiego

i ich małopolscy stronnicy

 1. Przełom — ku zgodzie na Mazowszu
 2. Plany króla czeskiego Wacława II
 3. Cena za Kraków? Małżeństwo z Kunegundą czeską. Zgodna współpraca braci
 4. Relacje Bolesława II i Władysława Łokietka w latach 1292–1294

Rozdział IV

Działalność polityczna Bolesława II księcia całego Mazowsza w latach

1294–1313

 1. Lata 1294–1302. Czas pogarszających się relacji Bolesława II ze szwagrem

królem Czech Wacławem II

 1. Współpracownik i sojusznik Władysława Łokietka
 2. Podziały Mazowsza na początku XIV w. Potomstwo Bolesława II
 3. umiera … bardzo surowy, ale rozsądny i sprawiedliwy książę — śmierć

Bolesława II

Rozdział V

Otoczenia Bolesława II. Współpracownicy i urzędnicy księcia

 1. Wojewoda
 2. Kasztelan
 3. Rządca
 4. Podkomorzy
 5. Sędzia
 6. Skarbnik
 7. Cześnik i podczaszy
 8. Stolnik i podstoli
 9. Łowczy
 10. Chorąży
 11. Pedagog
 12. Inne osoby towarzyszące księciu
 13. Kancelaria czerska i płocka
 14. Biskupi płoccy
 15. Świeccy odbiorcy dokumentów książęcych

Rozdział VI

Gospodarskie porządki — Mazowsze pod panowaniem Bolesława II

 1. Tytulatura i podziały terytorialne
 2. W trosce o swoje ziemie — nadania i lokacje

Zakończenie

Aneksy

Bibliografia

Wykaz skrótów

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych i etnicznych oraz pojęć

Summary

Spis ilustracji, map i tablic genealogicznych

Informacje dodatkowe

Wariant

,

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Bolesław II Mazowiecki. Na szlakach ku jedności 1253/58 – 1313”