Mało jest tematów tak chwytających uwagę czytelnika, jak opisy z życia znamienitych i sławnych osób. Biografie często dają wgląd w zachowania i obyczaje człowieka, którego żywot opisuje dana książka. Szczególnie biografie historyczne, w tym biografie królów polskich, wzbudzają wielkie zainteresowanie, opisując dni z życia monarchy lub innej ważnej postaci,
z którą nie było nam dane mieć kontaktu. Jednak dlaczego tak bardzo fascynują nas postacie historyczne?

Biografie postaci historycznych od zawsze cieszyły się powodzeniem w księgarniach i bibliotekach. Często pokazują one czyny opisywanej osoby ze spojrzenia innego, niż suche opisy ich dokonań. To z kolei rzuca nowe światło na ich sytuacje życiowe, a czytelnik sam może stwierdzić, jak ocenia czyny protagonisty. Może się również zdarzyć, iż lektura takowej książki rzuca nowe światło, nowe spojrzenie na wcześniej lubianą, bądź  nienawidzoną postać historyczną, na przykład jednego z królów polskich.

Książki z tego gatunku pozwalają również przenieść się w świat przeszłości, do er, w których nie dane nam było prowadzić swojego żywota. To swoista wycieczka w okresy, gdzie nad Polską władzę sprawowali królowie, a możni tego świata wypowiadali wojny i wyprawiali uczty, od których głośno było w całym mieście. Jeśli, natomiast, królowie polscy i ich życie nie należą za Twoich zainteresowań, polecamy książki opowiadające o stanie PRL, oraz jak zmieniała się podczas jego trwania Polska.

Ważne postacie oczami kronikarzy – jak perspektywa zmienia dzieło?

W przeciwieństwie do autobiografii, biografie są spisywane przez osoby trzecie. W zamierzchłych czasach byli to kronikarze – bardzo rzadki cech, którego członkowie byli wynajmowani do notowania poczynań, najczęściej królów i innych możnowładców, tworząc pewnego rodzaju notatnik, który miał ocaleć i służyć potomnym. Dzisiejsze książki z tego gatunku mogą być pisane w dużej mierze dzięki właśnie tym zapiskom, lecz nie tylko one przyczyniają się do powstawania wielu nowych dzieł.

Oprócz notatek kronikarzy, ważnym elementem przy tworzeniu książki są inne dokumenty historyczne, które powstały w trakcie żywota opisywanej osoby, lub opisują ich osobę po śmierci. Informacje zebrane z wszystkich dostępnych źródeł są tedy łączone w całość, płodząc jednolity tekst, który próbuje przedstawić dzieje protagonisty w jak najbardziej obiektywny
sposób.

Należy jednak pamiętać, iż nigdy nie można zagwarantować, że opisane wydarzenia są w stu procentach zgodne z rzeczywistością. Warto również wspomnieć, iż jakaś część z życia każdego człowieka zawsze będzie owiana mgłą tajemnicy.